Geschreven door admin 10:44 Uncategorized • 28 reacties

Wat is erfdienstbaarheid en wat valt onder erfdienstbaarheid?

Erfdienstbaarheden zijn beperkingen op eigendom die kunnen worden opgelegd aan een bepaald stuk grond en die gelden voor de huidige en toekomstige eigenaren van dat stuk grond. Erfdienstbaarheden worden vaak opgelegd om bijvoorbeeld het gebruik of de toegang tot een stuk grond te regelen, zoals het gebruik van een pad of een weg, of het plaatsen van een bepaald type gebouw.

Er zijn verschillende soorten erfdienstbaarheden, waaronder:

  • Recht van overpad: dit is een erfdienstbaarheid die de huidige of toekomstige eigenaar van een stuk grond verplicht om een pad of weg te laten aanleggen of te laten bestaan, zodat andere mensen hierover kunnen lopen of rijden.
  • Recht van doorgang: dit is een erfdienstbaarheid die de huidige of toekomstige eigenaar van een stuk grond verplicht om een doorgang te laten aanleggen of te laten bestaan, zodat andere mensen hierdoor kunnen reizen.
  • Recht van opstal: dit is een erfdienstbaarheid die de huidige of toekomstige eigenaar van een stuk grond verplicht om een gebouw of constructie te laten bestaan op hun grond, die eigendom is van een andere persoon.
  • Recht van watergang: dit is een erfdienstbaarheid die de huidige of toekomstige eigenaar van een stuk grond verplicht om water door hun grond te laten stromen of te laten afvoeren naar een specifiek gebied.

Erfdienstbaarheden kunnen op verschillende manieren ontstaan, zoals via een rechterlijke uitspraak, een overeenkomst tussen partijen of via wetgeving. Erfdienstbaarheden worden vaak gevonden in erfpacht overeenkomsten, waar een grondeigenaar zijn grond verpacht aan een ander voor een bepaalde periode met een specifiek doel.

Het is belangrijk om te weten dat erfdienstbaarheden aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn. Ze moeten redelijk en billijk zijn, mag geen onevenredige overlast veroorzaken en moeten voldoen aan de wetgeving. Bovendien, kunnen erfdienstbaarheden ook vervallen of veranderen over tijd.

(Visited 76 times, 1 visits today)
Sluiten